Budostal-3 Export Sp. z o.o.
31-983 Kraków, ul. Igołomska 1

tel. (012) 357 20 17
fax (012) 686 60 50
export@budostalexport.pl

O firmie

Budostal-3 Export sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Po utworzeniu w 2005 r. częściowo na bazie PBP Budostal-3 SA w krótkim czasie spółka zdobyła duże doświadczenie w realizacji projektów eksportowych, a szczególnie na rynkach wschodnich.

 

Przedstawicielstwa Budostal-3 Export sp. z o.o. w Rosji i na Ukrainie posiadają nadane numery identyfikacji podatkowej i niezbędne licencje do wykonywania usług projektowych i budowlano-montażowych zapewniając profesjonalną i zgodną z prawem lokalnym obsługę kontraktów eksportowych.

 Budostal-3 Export sp. z o.o. realizuje zlecenia począwszy od wsparcia w uzyskaniu finansowania dla określonego zamierzenia inwestycyjnego w momencie powstania idei jego realizacji, wykonania projektu technicznego, uzyskania niezbędnych zezwoleń na budowę, do wykonania zlecenia w generalnym wykonawstwie. Na rynkach krajów WNP (byłego obszaru ZSRR) Budostal-3 Export sp. z o.o. zapewnia pełną obsługę prawną, finansową oraz inżynieryjną - jest jedną z niewielu polskich firm budowlanych, które mogą świadczyć pełny zakres usług inwestycyjnych i budowlano-montażowych na wschód od Polski.  Budostal-3 Export sp. z o.o. zajmuje się również handlem zagranicznym wyrobami budowlanymi i wszelkimi dobrami inwestycyjnymi.  

Od początku swojej działalności prowadzi także  eksport usług budowlanych do Szwecji, Niemiec, Norwegii oraz Portugalii systematycznie zwiększając swoje obroty na tych rynkach. 

O FIRMIE | RYNKI | KONTAKT | AKTUALNOŚCI | REFERENCJE

projekt i wykonanie: Uninet Polska